/Vlaams Verkeersveiligheidscongres

Vlaams Verkeersveiligheidscongres

21 maart 2023 | Flanders Expo, Gent

Innoveren naar veilig verkeer

Imec

Met aan het woord: Casper Moerbeek, stakeholdermanager intelligente verkeerslichten en Evelien Marlier, project manager bij imec . Korte inhoud van de sessie 'Licht op groen door Mobilidata' om 14u:

Wat brengen intelligente verkeerslichten voor de wegbeheerder en de stakeholders van de wegbeheerder?

Dat zijn de professionele diensten zoals brandweer, ambulances, politie, De Lijn, maar ook de burger. Er wordt ingegaan op de nieuwe manier van regelen, het connecteren van verkeersdeelnemers en het daarmee beschikbaar komen van nieuwe functionaliteiten.

De uitrol van slimme verkeerslichten en de ontwikkeling van geconnecteerde digitale applicaties kunnen ook belangrijke voordelen bieden voor actieve weggebruikers, zoals het creëren van groene golven voor fietskoeriers, een oversteek toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking enz. In deze korte presentatie willen we onze ervaringen en resultaten delen over de ontwikkeling van toegankelijke, digitale mobiliteitstoepassingen binnen het Mobilidata-programma.

Event details

De wereld staat niet stil. En wij staan niet stil.

Na de corona-beperkingen heeft iedereen de draad weer opgepikt. Het leven raast door en dat is in het verkeer niet anders. Technologie en innovaties volgen elkaar snel op en creëren zowel uitdagingen als opportuniteiten.

Maar enkel met technologie zullen we de doelstelling van 0 verkeersdoden in 2050 niet halen. Technologie is geen zaligmakend middel, met de oplossing voor alle verkeersproblemen. Het is een hulpmiddel dat we verstandig moeten inzetten. Innovatie is minstens even belangrijk. We moeten inzetten op een betere infrastructuur, handhaving en monitoring. En daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat ook  het menselijk gedrag een grote rol speelt.

Ontdek meer