Trefdag digitaal Vlaanderen 2023
/Trefdag Digitaal Vlaanderen

Trefdag Digitaal Vlaanderen

26 oktober 2023 | Flanders Expo, Gent

Het community event voor iedereen bij de Vlaamse overheid die interesse heeft in onze digitale transformatie.

Imec

Sessies

11u45 - 12u10: Geconnecteerd verkeer in Vlaanderen: welke toepassingen zijn nu beschikbaar en hoe worden die ervaren? - Wim Vandenberghe

11u45 - 12u10: De renaissance van datastromen - van romeinse aquaducten tot digitale nutsvoorzieningen - Lieven De Marez

13u15 - 13u40: Health Data Spaces: De leidende rol van Vlaanderen in de Europese datastrategie - Kim Luyckx

13u15 - 13u40: Het belang van digitale inclusie en de Vlaamse digitale dienstverleningsstrategie - Lieven De Marez

13u50 - 14u15: Klaar voor datadelen via data spaces: Europese plannen verankerd in Vlaanderen, met voorbeeld cases in water en landbouw - Maxim Chantillon

13u55 - 14u10: Solid in perspectief: de unieke bijdrage van Solid aan het data-sharing ecosyteem - Esther De Loof

14u25 - 14u50: Edge computing is the new Cloud: uw persoonlijk data center op schaal van een dobbelsteen - Tanguy Coenen & Erik Mannens

16u10 - 16u35: Debat: hoe digitale exclusie vermijden en inclusie verduurzamen? - Lieven De Marez

Beursvloer

Bezoek imec op de beursvloer.

Event

Connecting the dots. Samen maken we het verschil!

Vlaanderen is steeds meer digitaal, en digitaal zit steeds meer in het hart van Vlaanderen en haar overheden. Technologie, data en digitale dienstverlening staan meer dan ooit bovenaan de prioriteitenlijst. Digitale oplossingen geven ons nieuwe manieren om wendbaar, duurzaam en snel te zijn, zowel in dienstverlening en beleid als in de aanpak van steeds meer wicked problems waar de samenleving voor staat: energie, inflatie, klimaat en mobiliteit, … Aan uitdagingen is er in de publieke sector geen gebrek.

Die uitdagingen pakken we samen vast, binnen én buiten de overheid. Samen zijn we slagvaardiger om duurzame verandering te bereiken en Vlaanderen verder vooruit te duwen als innovatieve regio.

Door data te laten samenwerken, door functionaliteit te delen, door initiatieven te koppelen en door publieke en private partijen te verbinden, bouwen we samen aan “de overheid als een platform”. Een schaalbaar en wendbaar geheel van digitale diensten die het onze burgers, verenigingen, overheden en bedrijven gemakkelijker maken, ons in staat stellen om betere diensten te ontwikkelen en een vooruitziend beleid te voeren. Connecting the dots. We verbinden overheid en prive. We verbinden bouwstenen, data en technologie. Samen maken die het verschil! Welkom op de Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023!

5 tracks

 1. Connecting the dots, voor Vlaanderen dat schittert in Europa
  In deze track kijken we naar hoe Vlaanderen zich op de kaart werkt in Europa’s digitale renaissance.
 2. Connecting the dots, voor meer digitale veiligheid, én meer innovatie
  In deze track kijken we naar de ogenschijnlijke tegenstelling die we ervaren tussen innovatieve toepassingen zoals cloud en AI, en een goed huisvaderschap over persoonsgegevens en informatieveiligheid.
 3. Connecting the dots, voor intelligente, hypergepersonaliseerde diensten én meer privacy
  In deze track kijken we hoe hypergepersonaliseerde diensten voor gebruikers verzoenbaar zijn met het beschermen van ieders privacy.
 4. Connecting the dots, om alle mensen, verenigingen, overheden en bedrijven mee te hebben, en te houden
  Deze track focust op inclusie van alle doelgroepen en kijkt naar digitale transformatie op een manier dat iedereen mee is en mee blijft.
 5. Connecting the dots, voor slimme, vooruitziende en aangename steden
  In deze track onderzoeken we hoe we leefbare, duurzame en inclusieve steden en regio’s kunnen bouwen voor alle gebruikers ervan.

Ontdek meer en registreer