/Trefdag Digitaal Vlaanderen

Trefdag Digitaal Vlaanderen

24 - 26 november 2021 | ICC Gent

Eind november is het tijd voor de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2021. De Trefdag vindt plaats op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 november in het Gentse ICC. Na de digitale variant van 2020 gaan we dit jaar opnieuw volop voor een live event, en dit in alle veiligheid!

Wat valt er te beleven?

Heel wat! Dit jaar is het thema Digitale transformatie voor de overheid van morgen. Hierbinnen onderscheiden we 4 sporen: #smart, #data, #low touch en #pods.

We stelden een inspirerend programma samen met infosessies verspreid over deze 3 dagen. Per dag wordt een verschillende klemtoon gelegd. Op basis daarvan kiest u welke dag het meest interessant is voor u.

Naast een pak interessante infosessies, biedt de Trefdag Digitaal Vlaanderen ook een zeer gevarieerde vakbeurs. Nog nooit vonden zoveel bedrijven hun weg naar dit evenement. Meer dan 70 standhouders staan te popelen om u alles te vertellen over hun producten en diensten.

Schrijf je in

Imec

Open Health Data Spaces' of 'Fair health data & federated analytics - Wouter Van den Bosch

25/11/2021, van 11u50 tem 12u45

De digitalisering van de zorg- en gezondheidssector zorgde de afgelopen jaren voor een explosie aan data die vandaag verspreid zit over heel wat silo’s in de eerste lijn, tweede lijn, bij de overheden, privé-sector en de burger zelf. Die massa aan data heeft het potentieel om ons met innovatieve technologieën zoals artificiële intelligentie aan heel wat nieuwe inzichten te helpen komen om langer, kwaliteitsvoller en gezonder te kunnen leven. Inzichten die de basis vormen voor betere levenskeuzes, meer preventieve en ook gepersonaliseerde zorg, nieuwe medicijnen en betere beleidsvorming. Hoe maken we deze groeiende verscheidenheid aan zorg- en gezondheidsgerelateerde data maximaal en optimaal beschikbaar voor burger, onderzoek, innovatie en beleid? En hoe kan dit op een manier die respect behoudt voor privacy, veiligheid en ethiek? Welke initiatieven uit Europese hoek kunnen inspireren en hoe vertalen we deze naar onze complexe, lokale context? En vooral: hoe komen we samen tot een oplossing die Vlaanderen klaarstoomt voor de toekomst van de gezondheidszorg? We nemen deze uitdaging onder de loupe en bekijken het pad voor ons.

Imec smart education: waarom, wat en hoe? - Juliet Desmet

26/11/2021, van 11u50 tem 12u45

Technologie speelt in ons onderwijs een almaar belangrijkere rol. Imec kan hier als onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie niet ontbreken binnen dit verhaal. Kom aan de hand van onze innovatieve praktijkvoorbeelden te weten welke vormen educatieve technologie kan aannemen en ontdek hoe imec deze expertise concreet inzet in ons Vlaamse onderwijsveld.

Ontdek de kracht van data in verkeer en transport

26/11/2021, van 10u45 tem 11u35

een panelgesprek met bedrijven, overheden en mobiliteitsexperten

  • Panelleden:
    • Erika Decorte, AWV
    • Casper Moerbeek, imec Mobilidata
    • Volker Hoja, imec PILL

Bij imec hebben we een brede kijk op mobiliteit en logistiek. We zoeken naar innovatieve technologische oplossingen voor complexe uitdagingen in Vlaanderen. De focus ligt op verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming van personenvervoer en goederentransport. Daarbij stimuleren we de keuze voor duurzame mobiliteits- en transportopties om de leefbaarheid in Vlaanderen te verbeteren.

Tijdens deze sessie voeren we een panelgesprek met aandacht voor twee projecten: het Mobilidata-programma en het PILL-onderzoek. Allebei gebruiken ze data als hoofdingrediënt bij de ontwikkeling en realisatie van oplossingen. Wij vragen onze panelleden wat de mogelijkheden, kracht en risico’s zijn van data-gedreven toepassingen in mobiliteit en transport.

Bij Mobilidata zoomen we in op de realisatie van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen. Die kunnen het verkeer optimaliseren, hulpdiensten ondersteunen bij dringende oproepen en bepaalde doelgroepen meer groen licht geven als weggebruikers hun locatiegegevens delen. In hoeverre is de Vlaming daartoe bereid? En wie moet er eerst groen krijgen? Deze en veel meer vragen stellen wij aan ons panel, zodat u straks weet wat u werkelijk van slimme verkeersregelaars kan verwachten.

PILL (Physical Internet Living Labs) maakt gebruik van data-gedreven technologie om een innovatieve concepten - zoals het Physical Internet ter realisatie van synchromodaal transport - te onderzoeken in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Doelstelling is om transportnetwerken beter met elkaar te connecteren zodat ze op een flexibele, real-time manier kunnen beslissen of bepaalde vrachten best via de weg, het spoor of de binnenvaart worden vervoerd. De keuze gebeurt in functie van een aantal strategische parameters, waaronder de doorlooptijd, duurzaamheid, vervoerskost, enzovoort. PILL beoogt een data-revolutie in de logistiek. Tijdens het panelgesprek gaan we dieper in op enkele innovatieve concepten die ervoor zorgen dat de Vlaamse transportsector een sterke schakel kan blijven in de context van globale supply chains.

Imec’s meterstudies: het opvolgen en in kaart brengen van digitale transformatie in Vlaanderen - Dimitri Schuurman & Eveline Vlassenroot en/of Mathias Van Compernolle

26/11/2021, van 11u50 tem 12u40

Imec’s meterstudies brengen digitale transformatie in Vlaanderen in kaart door pro-actief te meten wat het draagvlak is bij burgers en andere Quadrupe Helix-actoren ten opzichte van innovatieve technologieën om zo de relevantie van potentiële grote overheidsprogramma’s te (in)valideren en input te voorzien rond de inhoud van deze overheidsprogramma’s. Verder hebben ze als taak te monitoren wat de evolutie is van key indicatoren om zo de impact van EDiT & andere programma’s in kaart te brengen. Tot slot is het ook een doel om beleidsadvies te geven rond digitale transformatie. In deze sessie worden de verschillende meters voorgesteld en wordt de link gelegd met Digitale Transformatie binnen de Vlaamse overheid.

Evidence-based beslissingen: digital twins in Vlaanderen - Jan Adriaenssens, Natasha Blommaert en Tom Van Gulck

26/11/2021, van 14u30 tem 15u30

Wat indien we aan een computer complexe “wat-als”-vragen zouden kunnen stellen? Hierin zit een groot deel van de aantrekkingskracht van wat we ‘digital twins’ noemen, of breder ook ‘cross-domain decision supportsystemen’.

Als overheden, bedrijven en burgers beslissingen willen nemen op basis van de best beschikbare informatie, zullen ze zich moeten baseren op kennis, inzichten en data uit diverse domeinen, en die heterogene data ook op een goede manier koppelen. Op basis van beschikbare datasets (historisch én realtime) en op basis van beschikbare modellen, zouden we tot diepere inzichten moeten kunnen komen over onze leefwereld.
Welke vragen zou je willen stellen aan zo’n digital twin? Wat is de impact op het autoverkeer van een bepaalde werf? Wat is de impact van die werf én van het omgeleide autoverkeer op de lokale geluidsoverlast én de luchtkwaliteit? Wat is de verwachte uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe verkaveling over een aantal jaren?

Mobiliteit, industrie, klimaat-adaptatie en -mitigatie, logistiek, infrastructuur, omgeving, gezondheid… Overheden zitten met vele complexe vragen, en digital twins kunnen helpen om daar antwoorden op te formuleren. Maar om het onderzoek naar, en de verdere ontwikkeling van, zo’n digital twins verder richting te geven, moeten we die vragen, die noden, die behoeften goed in kaart brengen. En mogen we ook de huidige uitdagingen niet vergeten, o.a. rond de beschikbaarheid, granualiteit en bruikbaarheid van (kwalitatieve) data, die mee de weg naar een digital twin zullen bepalen.

Schrijf je in