IPIC 2021
/IPIC 2021

IPIC 2021

16 juni 2021 | 09:00 – 10:30, Online

Tomas Ambra, Onderzoekslead van de cluster Logistiek bij imec en vice-voorzitter voor CHS bij ETP-Alice, geeft een workshop op IPIC over PILL en de voordelen ervan bij havenactiviteiten. IPIC is een internationale conferentie over fysiek internet bedoeld om het gebruik en de implementatie van fysiek internet in Europa te boosten.

De algemene doelstelling van het Physical Internet Living Lab (PILL) project is om een prototype informatiesysteem te bouwen dat dient als voorwaarde om een maritieme havens te aan te sluiten op het Physical Internet (PI). PILL behandelt verschillende aspecten, zoals operaties in logistieke knooppunten, een veerkrachtig netwerk, de exploitatie van IoT en contextuele data, transparantieniveaus daarin en het opzetten van bedrijfs- en bestuursmodellen. De belangrijkste proefopstellingen hebben betrekking op de haven van Antwerpen en de haven van Zeebrugge. Er zijn 21 bedrijven en organisaties bij PILL betrokken, dit getuigt van de interesse in en nood aan PILL. De PILL-workshop, gegeven door Tomas Ambra, zal relevant zijn voor een hele resem betrokkenen: de havenautoriteiten, de verladers, de terminalexploitanten, de transportaanbieders, de technologie-integrators, de overheidsinstanties en de brancheorganisaties. Elk van deze entiteiten kan verschillende soorten voordelen halen uit de resultaten van het PILL-project. Die voordelen zijn onder andere:

  • Implementatie in de eigen bedrijfsprocessen
  • Inspiratie voor toekomstige innovaties
  • Verkoop van afgeleide producten die voortkomen uit de aangeleverde resultaten uit het PILL-project

Ontdek meer