/Dyslexie en dyscalculie: waar gaan we heen?

Dyslexie en dyscalculie: waar gaan we heen?

3 juni 2021 | Online

Benieuwd naar onze inzichten en initiatieven rond dyslexie en dyscalculie?

UGent, imec, Arteveldehogeschool en Stad Gent sloegen gedurende ongeveer anderhalf jaar de handen in elkaar voor het project ‘Inclusie in 4D’. Samen willen we drempels wegnemen bij personen met dyslexie en dyscalculie en zo diversiteit maximaal stimuleren.

Na anderhalf jaar onderzoek en experiment rond de problematieken die gepaard gaan met dyslexie en dyscalculie ronden we ons traject af. Dat doen we niet alleen door een overzicht te geven van onze activiteiten en inzichten. Maar ook door een podium te geven aan andere initiatieven, gaande van onderzoek, beleid of innovatieve producten en dienstverlening.

Daarbij willen we niet focussen op wat er vandaag is, maar vooral een beeld schetsen van de bewegingen in dit domein: wat komt er de komende vijf jaar aan? Nieuwe projecten, nieuwe producten, bewegingen in beleid, … Op die manier sluiten we ons project niet zomaar af, maar bieden we ook perspectief en de mogelijkheid om bij toekomstige projecten betrokken te zijn.

Heb je zelf dyslexie, dyscalculie, heeft iemand in je omgeving hiermee te kampen, ben je professioneel actief in dit domein, of heb je gewoon interesse in dit onderwerp? Schrijf je dan snel in om erbij te kunnen zijn. Het evenement zal online doorgaan en inschrijven is gratis.

Wat kan je verwachten?

  • We starten met een korte introductie gevolgd door een overzicht van onze activiteiten en wat daaruit voortvloeide (ongeveer 30 minuten).
  • Daarna volgt een online ‘markt’ waarop jullie aan de hand van korte filmpjes lopende initiatieven kunnen leren kennen en met de mensen erachter in gesprek kunnen gaan (in drie golven van 20 minuten).

Praktische informatie over het verloop (inclusief de link naar de online omgeving) volgt later.

Heb je zelf interesse om ook iets toe te lichten op deze markt, laat gerust iets weten via inclusie@cityofpeople.gent.

Registreren