/Closing event imec.icon project STEAMS

Closing event imec.icon project STEAMS

9 november 2022 | KULAK, Kortrijk

Supporting TEamwork in AMbient learning Spaces 
(Ondersteuning van teamwerk in hybride leeromgevingen)

Save the date steams

Omschrijving

Problemen oplossen door samen te werken kan bijzonder effectief zijn. Maar het ontbreekt leercoaches soms aan kennis over hoe ze deze werkwijze precies moeten aanleren, stimuleren en beoordelen. Het STEAMS-project wil daar iets aan doen. Zo zal het een pakket van meetsystemen, tools en inzichten ontwikkelen om de evaluatie en het onderwijs van competenties rond collaboratieve probleemoplossing te ondersteunen. Dat doet STEAMS aan de hand van 4 reële cases binnen leerplichtonderwijs en bedrijfstraining.

Graag nodigen we jullie uit op het slotevent van dit project waarin we de resultaten van ons onderzoeksproject met jullie willen delen.

Contact

  • Project lead: Sven Rousseaux (VRT)
  • Research lead: Annelies Raes (itec, imec research group at KU Leuven)
  • Innovation manager: Annelies Vandamme (imec)

Programma 

  • 13.30: Verwelkoming (Onthaal IICK)
  • 14.00-14.30: Introductie en voorstelling van het project (Lokaal IICK 00.21)
  • 14.45-15.45: Start parallelle workshops  (Gebouw IICK)
Workshop rond lager onderwijs en secundair onderwijs – Nederlands (Uitgeverij Averbode & VRT) (Lokaal IICK 00.24)
Workshop rond learning and development binnen een bedrijfscontext – Nederlands (Hudson Belgium) - mogelijk om aan deze sessie deel te nemen van op afstand (Lokaal IICK 00.29)
Workshop Pair Programming – Nederlands (FTRPRF) (Lokaal IICK 01.01)
Sessie rond Learning Analytics – Engels (itec & Augment) - mogelijk om aan deze sessie deel te nemen van op afstand (Lokaal IICK 00.21)
  • 15.45-16.00: Koffiepauze (Onthaal IICK)
  • 16.00-16.40: Keynote sessie – Nederlands Prof. dr. Bram De Wever over “Technologie voor samenwerkend leren: de mens aan zet.” (Lokaal IICK 00.21)
  • 16.40-17.00: Q&A met de keynote spreker en het bredere consortium. (Lokaal IICK 00.21)
  • 17.00: Afsluitende receptie (Onthaal IICK)

Partners

Itec
Uitgeverij Averbode
ftrprf
Hudson
Augment
VRT

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.