/Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van alle websites van imec is uitsluitend bedoeld om de lezer te informeren, met uitsluiting van elke andere interpretatie.

Hoewel imec ervoor probeert te zorgen dat de hierin opgenomen informatie nauwkeurig, correct en compleet is, kan imec geen garantie geven wat de nauwkeurigheid, precisie en/of volledigheid van de informatie op deze website betreft. Alle informatie wordt “AS IS” aangeleverd en bevat geen enkele garantie, expliciet of impliciet, in de ruimste zin, met betrekking tot, zonder beperking, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, de verhandelbaarheid ervan, of inbreuken. Bovendien kan de informatie op geen enkele wijze worden beschouwd als een opinie, een aanbeveling of advies van imec. Nog meer specifiek kan de hierin opgenomen informatie niet gebruikt worden voor beleggingsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

Mogelijke verwachtingen en/of projecties over toekomstige gebeurtenissen die in deze publicatie zouden kunnen zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van het imec management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden kunnen afwijken van de hierin geformuleerde verwachtingen – als gevolg van onder meer veranderingen in, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden in de sector waarin imec actief is, (ii) de stand van zaken op de financiële markten en in de verschillende sectoren en/of in opkomende en/of nieuwe markten en sectoren, (iii) wetten en voorschriften en (iv) het beleid van overheden en/of toezichthouders.

Voor zover toegelaten door en binnen de perken van het toepasselijk recht, sluiten imec, de directie, het management, de medewerkers en de aangestelde personen in de ruimste zin elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe of indirecte schade, verlies, kosten of uitgaven die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website en de inhoud ervan.

Alle verwijzingen op deze website die betrekking hebben op eender welke publicaties of websites van derden, zijn uitsluitend ter informatie. De verantwoordelijkheid voor hun inhoud is de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar van en/of de verantwoordelijke voor deze publicaties of websites.

Deze disclaimer is zo ruim als wettelijk is toegestaan.

Imec is een geregistreerd handelsmerk voor de activiteiten van IMEC International (een wettelijke entiteit opgericht krachtens het Belgische recht als een stichting van openbaar nut, geregistreerd in België in het rechtspersonenregister onder het nummer 0817 807 097), imec België (IMEC vzw ondersteund door de Vlaamse Regering en geregistreerd in België in het rechtspersonenregister onder het nummer 0425 260 668), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, onderdeel van Holst Centre, ondersteund door de Nederlandse Regering en geregistreerd in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 17179812), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co. geregistreerd onder ondernemingsnummer 28112596), imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) geregistreerd onder handelslicentienummer 310115400259925), imec India (imec India Private Limited geregistreerd onder ondernemingsnummer U73100DL2011FTC222076), imec San Francisco office (IMEC Inc) en imec USA – Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc. geregistreerd onder ondernemingsnummer N16000004843).