Open stad

Open Stad

Imec sprokkelt waardevolle milieu-inzichten door een ‘open-stadsaanpak'.

Dit project krijgt steun van VLAIO.

Smartcity-technologieën bieden heel wat kansen om ons leven aangenamer, productiever, inclusiever, veiliger en duurzamer te maken.

Wil je als bedrijf dat soort smartcity-diensten aanbieden? Dan heb je toegang nodig tot data. En dan merk je al snel dat die opgesloten zit in silo’s van technologieën, processen, organisaties, ...

Het COOCK-project Open Stad wil die muren slopen. Om ons zo dichter te brengen bij een maatschappij waarin betrouwbare gegevens open en veilig kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Ontwikkeling van standaarden en best practices

'Open Stad' richt zich specifiek op data die te maken hebben met omgevingsfactoren zoals:

 • lucht- en waterkwaliteit
 • licht en geluid
 • elektromagnetische straling

Een team van experten uit verschillende disciplines onderzoekt wat er nodig is om die gegevens:

 • te verzamelen (bijvoorbeeld met slimme sensoren)
 • te valideren, te verwerken en te interpreteren
 • efficiënt te delen, met respect voor ieders privacy
 • uit te testen en te implementeren in een hedendaagse omgeving

Daarbij putten ze ook uit kennis uit andere onderzoeksprojecten zoals DenCity.

Op basis van usecases over omgevingsfactoren passen ze kennis rond een open stedelijk dataplatform toe. Het gaat om een gedeeld referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten voor het delen van data.

Meebouwen aan de Open Stad?

Als bedrijf kun je steunen op de bevindingen van Open Stad om smartcity-diensten te ontwikkelen. Een paar voorbeelden:

 • stadsplatformen die gebruikmaken van open en gestandaardiseerde formaten 
 • applicaties waarmee burgers de kwaliteit van lokale omgevingsparameters kunnen meten
 • applicaties die het leven in de stad verbeteren door een verband te leggen tussen verschillende omgevingsfactoren
 • oplossingen voor proactief management en onderhoud van infrastructuur (rioleringen, wegen, ...)

Wil je deelnemen aan een van onze workshops of andere info-activiteiten? Neem dan een kijkje op de website van Smart Cities Vlaanderen.

Smart Cities Vlaanderen

Meebouwen_open_stad

Partners voor de Open Stad

COOCK ‘Open Stad’ is een samenwerking tussen projectpartners:

Open Stad krijgt steun van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO). DSP Valley werkt in onderaanneming van imec City of Things.

Partners Open stad
Joris Vanderschrick

Joris Vanderschrick