Smart city meter

Smart City Meter

De slimme stad speelt in op de verwachtingen van de burger. Daarnaar peilen we sinds 2017 met de imec.smartcitymeter.

De smart city belooft zijn burgers heel wat: vlotter verkeer, meer veiligheid, gezondere lucht, ... Maar geloven die burgers daar zelf wel in? Welke persoonlijke data zijn ze bereid om daarvoor in ruil te geven? En wat verdient volgens hen de hoogste prioriteit?

Als beleidsmaker, onderzoeker of bedrijf is het belangrijk om de bekommernissen van de burgers en bewoners van een slimme stad of gemeente te kennen. Want die bepalen of een nieuwe toepassing draagvlak heeft, of een bestaande oplossing nood heeft aan verbetering, of er nieuwe kansen liggen in bepaalde domeinen, enzovoort.

Mobiliteitseditie 2021

De imec.smartcitymeter van 2021 focust zich integraal op mobiliteitsuitdagingen en hoe we  door middel van vernieuwende technologie onze verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en ons comfort tijdens verplaatsingen kunnen verbeteren.

Uit de bevraging blijkt dat de Vlaamse weggebruiker doorgaans positief staat ten opzichte van nieuwe technologische hulpmiddelen in het verkeer, maar dat het effectieve gebruik van een aantal diensten nog eerder beperkt blijft. Het rapport gaat ook op zoek naar de impact van de pandemie op onze mobiliteit, en op de bereidheid om technologie te gebruiken in het verkeer en om locatiegegevens te delen in ruil voor meer persoonlijke verkeersinformatie en -begeleiding.

De resultaten en bevindingen van de imec.smartcitymeter 2021 zijn gebaseerd op een bevraging bij 2.179 Vlamingen van minstens 18 jaar.

Ontdek de resultaten van de Mobiliteitseditie imec.smartcitymeter 2021!

Download hier het rapport

Download hier de presentatie met highlights

Dimitri Schuurman