Smart City Meter

De slimme stad speelt in op de verwachtingen van de burger. Daarnaar peilen we met de imec.smartcitymeter.

De smart city belooft zijn burgers heel wat: vlotter verkeer, meer veiligheid, gezondere lucht, ... Maar geloven die burgers daar zelf wel in? Welke persoonlijke data zijn ze bereid om daarvoor in ruil te geven? En wat verdient volgens hen de hoogste prioriteit?

Als beleidsmaker, onderzoeker of bedrijf is het belangrijk om de bekommernissen van de burgers en bewoners van een ‘slimme stad’ te kennen. Want die bepalen of een nieuwe toepassing draagvlak heeft, of een bestaande oplossing nood heeft aan verbetering, of er nieuwe kansen liggen in bepaalde domeinen, enzovoort.

Burgers staan centraal

De imec.smartcitymeter peilt elk jaar hoe Vlamingen en Brusselaars denken over slimme steden. Met online en offline enquêtes vragen we naar hun:

  • begrip van het smartcityconcept 
  • huidige gebruik van smartcitydiensten
  • houding ten opzichte van mogelijke privacy-issues
  • ...

De achterliggende filosofie: een smart city heeft alleen kans op slagen als ze niet de technologie maar de burgers centraal stelt. Op basis van hun noden is het aan beleidsmakers om prioriteiten te stellen, en aan onderzoekers en bedrijven om met oplossingen te komen.

Benieuwd naar de resultaten? 

Sofie De Lancker