Bilateraal onderzoek
Neem een voorsprong op je concurrenten dankzij een bilaterale samenwerking met imec.
Coöperatieve R&D samenwerking
Beperk je risico’s en verlaag je kosten door samen met andere bedrijven precompetitief onderzoek te voeren.
Voorbeelden
Verken de manieren waarop imec de toekomst verandert.
imec.istart
Wil je een versnelling hoger schakelen met je techstart-up? Klop dan aan bij imec.istart.
imec.xpand
Wil je met nanotechnologie de markt op? Imec.xpand ondersteunt je van begin tot eind.
Spin-offs
Verken hier de lijst van spin-offbedrijven van de Vlaamse innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie.

Open Stad

Gebruik de collectieve inzichten van experts rond de ontsluiting van standaarden en data voor een open ‘gedataficeeerde’ maatschappij en meer bepaald in het domein van omgevingsparameters zoals lucht, water, geluid, licht en EMS. Deze inzichten kunnen helpen om jullie bouw van een smartcity-toepassing en de realisatie van een ‘open stad’ te versnellen.

Smartcity-technologieën bieden heel wat kansen om ons leven aangenamer, productiever, inclusiever, veiliger en duurzamer te maken.

Wil je als bedrijf dat soort smartcity-diensten aanbieden? Dan heb je toegang nodig tot data. En dan merk je al snel dat die opgesloten zit in silo’s van technologieën, processen, organisaties, ...

Het COOCK-project Open Stad wil die muren slopen. Om ons zo dichter te brengen bij een maatschappij waarin betrouwbare gegevens open en veilig kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Ontwikkeling van standaarden en best practices

Dit project richt zich specifiek op data die te maken hebben met omgevingsfactoren zoals:

 • lucht- en waterkwaliteit
 • licht en geluid
 • elektromagnetische straling

Een team van experten uit verschillende disciplines onderzoekt wat er nodig is om die gegevens:

 • te verzamelen (bijvoorbeeld met slimme sensoren)
 • te valideren, te verwerken en te interpreteren
 • efficiënt te delen, met respect voor ieders privacy
 • uit te testen en te implementeren in een hedendaagse omgeving

Daarbij putten ze ook uit kennis uit andere onderzoeksprojecten zoals DenCity.

Op basis van usecases over omgevingsfactoren passen ze kennis rond een open stedelijk dataplatform toe. Het gaat om een gedeeld referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten voor het delen van data.

Meebouwen?

Als bedrijf kun je steunen op de bevindingen van Open Stad om smartcity-diensten te ontwikkelen. Een paar voorbeelden:

 • stadsplatformen die gebruikmaken van open en gestandaardiseerde formaten
 • applicaties waarmee burgers de kwaliteit van lokale omgevingsparameters kunnen meten
 • applicaties die het leven in de stad verbeteren door een verband te leggen tussen verschillende omgevingsfactoren
 • oplossingen voor proactief management en onderhoud van infrastructuur (rioleringen, wegen, ...)

Wil je deelnemen aan een van onze workshops of andere info-activiteiten? Of zie je het zitten om samen met ons een pilootproject voor een smartcity-dienst op te zetten?

Neem dan contact op

Jana Muylaert