/Specialist technologiebeleid

Specialist technologiebeleid

Research & development - Leuven | More than two weeks ago

Als ‘Specialist Technologiebeleid’ help je ons om zowel de vinger aan de pols te houden van het technologiebeleid in Vlaanderen, België en Europa, als om mee te kijken hoe technologie het bredere beleid kan ondersteunen. Een uitdagende job op het kruispunt van technologie en maatschappelijke impact!

Specialist technologiebeleid

imec EDiT

Als hoogtechnologisch onderzoekscentrum heeft imec de verantwoordelijkheid om voor lokale impact van digitale technologie te zorgen. Imec werkt samen met diverse overheden, onderzoekscentra, bedrijven en burgerorganisaties om door middel van digitale technologie complexe uitdagingen (‘wicked problems’) aan te pakken. Voorbeelden van grote programma’s zijn City of Things, Mobilidata en Internet of Water. Voorbeelden van projecten zijn ‘Urban Digital Twins’, ‘Hackable City of Things’, ‘NervoCity’, ‘Physical Internet Living Lab’ , ‘Vlaamse sensor data space’ en diverse andere initiatieven om te komen tot gepersonaliseerde preventieve gezondheidspaden dankzij digital health innovatie. Het EDiT (‘enabling digital transformations’) departement binnen imec zet zich in om in diverse domeinen, zoals ‘’duurzame en stedelijke omgevingen’, ‘logistiek en mobiliteit’ en ‘gezondheid en voeding’, vraaggedreven onderzoek en ontwikkeling te doen samen met de publieke sector. De activiteiten binnen EDiT worden uitgevoerd a.d.h.v. een ‘Open for Impact’ visie, waarbij de nadruk ligt op ‘open knowledge’, ‘open source’ en ‘open data’. De kennis die EDiT opbouwt wordt dus maximaal aan de maatschappij overgedragen om de impact op de leefomgeving te borgen. 

Wat ga jij doen

Imec is nu op zoek naar een ‘Specialist Technologiebeleid’ die ons helpt om enerzijds de vinger aan de pols te houden van het technologie-gerelateerde beleid in Vlaanderen, België en Europa, en om anderzijds ondersteuning te bieden aan de werking van imec die kijkt hoe technologie het bredere maatschappelijke beleid kan versterken. 
 
 • Je houdt de vinger aan de pols van het beleid (in het bijzonder van, maar niet beperkt tot, de Vlaamse Regering, de Vlaamse overheid en het Vlaams Parlement) op die domeinen die voor imec strategisch belangrijk zijn. Dit kan gaan over wetenschap, innovatie en digitalisering, maar ook over de rol van (digitale) technologie in zorg en gezondheid, mobiliteit, energie, omgeving, stedenbeleid,… Je brengt hierover tijdig en behapbaar verslag uit aan de juiste personen en afdelingen binnen imec. 
 • Je ondersteunt de beleidsmatige stuurgroepen die imec heeft met diverse overheidsdepartementen en agentschappen. Je werkt samen met deze partners aan goed voorbereide stuurgroepen, met betrokkenheid van de juiste personen binnen imec, en je volgt ook verder de actiepunten en opportuniteiten op die voortkomen uit deze stuurgroepen. 
 • Je onderhoudt regelmatig contact met die onderzoeksgroepen binnen imec die werken aan technologie die (mogelijke) beleidsrelevantie heeft, om voor hen een aanspreekpunt te zijn als ze beleidsvragen hebben, en om de overheid snel te kunnen ondersteunen als deze technologievragen heeft. 
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur publieke technologie binnen imec die verantwoordelijk is voor deze werking. Je werkt ook samen met diverse andere imec-collega’s die werken rond funded programs, government relations,… 

Wat wij doen voor jou

We streven ernaar een inclusieve wergever te zijn en zijn trots op onze open, multiculturele en informele werkomgeving met ruime mogelijkheden om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te tonen. Bij alles wat we doen, laten je toekomstige collega's zich leiden door de imec-waarden passie, uitmuntendheid, verbondenheid en integriteit. Wij engageren ons om je hierbij te ondersteunen en te begeleiden; niet alleen met woorden maar ook met tastbare daden. Via imec.academy, 'onze bedrijfsuniversiteit', investeren we actief in jouw ontwikkeling om je technische en persoonlijke groei te bevorderen. We zijn ons ervan bewust dat jouw waardevolle bijdrage imec tot een topspeler in zijn domein maakt. Jouw energie en inzet wordt dan ook gewaardeerd door middel van een marktconform salaris met tal van extralegale voordelen. Je standplaats zal het imec-hoofdkwartier in Leuven, The Beacon in Antwerpen of De Krook in Gent zijn, maar deeltijds thuiswerk is uiteraard ook mogelijk.  

Wie ben jij

 • Je hebt een master diploma in exacte of toegepaste wetenschappen, of een master diploma in sociale, economische of beleidswetenschappen. 
 • Je hebt ervaring in de technologische sector en affiniteit met het (Vlaamse) beleid, of ervaring in het beleid en affiniteit met technologie. (Ervaring in beide is uiteraard een pluspunt.) 
 • Je kan makkelijk de link leggen tussen technologie enerzijds en beleid anderzijds, en begrijpen waar beide elkaar kunnen versterken.  
 • Je bent zeer goed op de hoogte van de Belgische staatsstructuur, Vlaamse overheidsorganisatie en bevoegdheidsverdeling en hebt een goed begrip van hoe beleidsprocessen functioneren in Vlaanderen/België.   
 • Je spreekt vloeiend Nederlands, en hebt een zeer grondige kennis van het Engels. 
 • Je bent een teamplayer, vlot in communicatie en deelt gemakkelijk kennis, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je werkt goed en graag samen met de publieke sector en met verscheidene technologische departementen binnen imec. Contacten leggen met diverse (soms voor jou nieuwe) stakeholders schrikt je daarbij niet af.  
 • Je bent georganiseerd en gestructureerd, zowel wat betreft de inhoudelijke voorbereiding als in de verdere opvolging van diverse stuurgroepen, als in de interne rapportering over het technologiebeleid.