/Senior Project Manager - Smart Mobility

Senior Project Manager - Smart Mobility

Research & development - Gent | More than two weeks ago

Ben je gepassioneerd door het managen en opleveren van innovatieve software projecten? Verdiep je je graag in de inhoud van het project? Werk je graag samen met zowel inhoudelijke experten, architecten, developers, als andere interne en externe stakeholders? Heb je daarbij ook nog ervaring met het definiëren en toepassen van data en modellen in het domein van mobiliteit voor het nemen van datagedreven (beleids)beslissingen, dan zou jij de project manager kunnen zijn waarnaar we op zoek zijn!

Senior Project Manager - Smart Mobility

imec EDiT

Imec is ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. De resultaten en kennis die imec door internationale samenwerking realiseert worden ingezet in lokale innovatieprojecten die bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen door het creëren van slimme, duurzame oplossingen die de levenskwaliteit verbeteren. 

De EDiT ("Enabling Digital Transformation") afdeling van imec gebruikt digitale technologie om lokale, maatschappelijke en economische impact te realiseren. We ondersteunen de publieke en private sector door op zoek te gaan naar een technologische en datagedreven benadering van complexe problemen in de toepassingsdomeinen steden, mobiliteit & logistiek en volksgezondheid. 

Complexe problemen of wicked problems hebben met elkaar gemeen dat ze niet door individuele organisaties kunnen worden aangepakt. De publieke sector speelt een belangrijke rol om deze problemen aan te pakken, omdat er onvoldoende marktwerking is. Samenwerking met verschillende overheden, onderzoekscentra, bedrijven en maatschappelijke organisaties is nodig om belangrijke innovaties mogelijk te maken en het voortouw te nemen bij investeringen om zo tot doorbraken te komen. In dit quadruple helix ecosysteem treedt EDiT op als neutrale technologiepartner in een bredere, interdisciplinaire aanpak die verder gaat dan technologie. 
 
Imec EDiT streeft er actief naar zijn lessen te delen met het bredere ecosysteem om de impact te maximaliseren. Daarom worden EDiT-projecten gedreven door een 'Open for Impact'-visie die steunt op de pijlers van open kennis, open data, open source en open innovatie. 
 
Om dit mogelijk te maken werkt EDiT actief aan open data spaces in de domeinen van steden, volksgezondheid, mobiliteit & logistiek. Enkele voorbeelden van EDiT programma's en projecten zijn ‘City of Things’, ‘Mobilidata’, ‘Physical Internet Living Lab’ (PILL), ‘Internet of Water Flanders’, ‘Open urban digital twin’, VLOCA and Nervocity
 
Hierbij bouwt imec gaandeweg aan een referentie implementatie, waar we onze learnings, best-practices en de laatste innovatieve ontwikkelingen rond data-gedreven beslissingssystemen bij elkaar brengen als een tastbaar resultaat van onze visie. Deze “kijkwoning” wordt gevoed door, en is als Open Source een inspiratie voor de diverse projecten die we uitvoeren en de diverse stakeholders en partners waarmee we samenwerken.

Wat ga jij doen

Als een project manager ben je verantwoordelijk voor het goed opleveren van onze innovatieve software projecten in het domein van mobiliteit. Als dagdagelijkse activiteiten:
 • verdiep je je volledig in de inhoud van het project dat zich afspeelt binnen het domein van mobiliteit en geef je vorm aan het project in lijn met de roadmap van onze visie omtrent Data Driven Decision Support Systems, waaraan je ook vanuit je projecten proactief aan bijdraagt;
 • analyseer & begrijp je de noden van stakeholders, klaar je vaagheden proactief uit, beslis je wat cruciaal is, en vertaal je dit naar een heldere scope die haalbaar is en maximale meerwaarde creëert binnen tijd en budget; 
 • vertaal je deze scope naar een duidelijke planning die je actief met het team bespreekt & opvolgt;
 • durf je te beslissen naar waar de planning verder dient te evolueren bij voortschrijdend inzicht/onverwachte wendingen met in het achterhoofd steeds de verwachtingen van de stakeholders, de beoogde projectresultaten, en de achterliggende visie & strategie;
 • durf je onderbouwde keuzes te maken om de resultaten op te leveren binnen scope, tijd & budget;
 • communiceer je hierbij proactief en constructief met externe en interne stakeholders om verwachtingen te managen;
 • werk je intensief & hands-on samen met het mobiliteit en logistiek team (developers, architecten, analisten, innovatie managers, functionele analysten...) om de  concrete stukken werk te definiëren, in te plannen, dagelijks op te volgen en bij te sturen waar nodig;
 • deel je je ervaring met ons jong en gedreven team en coach je juniors waar mogelijk;
 • bouw je niet alleen een goede band op met externe stakeholders, maar ook met het software development team en interne stakeholders;
 • volg je met plezier de technologische innovatie en digitale transformaties in data-driven beleidsvorming mee op;
 • geef je nu en dan input voor het uitschrijven van nieuwe projecten.

Wat wij doen voor jou

De kantoren van EDiT bevinden zich in Gent, Antwerpen en Leuven. Je kan kiezen van waaruit jij verkiest te werken en uiteraard is thuiswerk ook perfect combineerbaar.
We hebben een flexibele en informele werk omgeving waar open communicatie en 360 feedback centraal staan. Via imec.academy worden op regelmatige basis opleidingen georganiseerd zodat er verder geïnvesteerd wordt in jouw persoonlijke groei.
Onze appreciatie voor jouw energie en inzet wordt getoond via een competitief salaris met een uitgebreid pakket van extralegale voordelen zoals o.m. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, laptop en fietslease.

Wie ben jij

Must haves (essentiële vaardigheden)
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het managen van software ontwikkelings-  en integratieprojecten op basis van open source en commerciële bouwblokken of gelijkaardige verantwoordelijkheden.
 • Je bent dan ook hoger opgeleid of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent op de hoogte van (agile) projectmethodologieën & kan deze praktisch toepassen.
 • Je hebt een sterke achtergrond of concrete ervaring in de ontwikkeling en/of architectuur van tools, modellen of software voor het nemen van datagedreven (beleids)beslissingen in domein van mobiliteit. Ervaring in het domein van logistiek en transport is tevens een sterke asset.
 • Je bent een echte team player.
 • Je hebt een constructief kritisch mindset
 • Je bent analytisch sterk en hebt een sterk probleemoplossend denkvermogen.
 • Je hebt ervaring met / kennis van digitale transformaties (incl. software ontwikkelingen).
 • Je duikt graag diep mee in de (technologische) materie en leert graag bij. 
 • Je bent zeer vlot in Nederlands en Engels (zowel spreken als schrijven).
Should haves (een droomkandidaat kan hier veel afvinken)
 
 • Je haalt plezier uit het samenwerken met overheden of sectororganisaties in het domein van mobiliteit
 • Je hebt al gewerkt in innovatieve technologische projecten in Vlaanderen/België.
 • Je hebt kennis of alleszins notie van semantic web technologieën, big data platforms en frameworks (Spark, Hadoop, Hudi,...), cloud computing infrastructure .
Could haves (bonuspunten)
 • en sterk netwerk binnen de Vlaamse / Belgische overheidssector. 
 • Ervaring in open source projecten. 
 • Ervaring in het schrijven van project proposals (voor funded projecten).