‘spielerei met potentieel’

De laatste jaren wordt er steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe interfaces of manieren om in interactie te treden met onze digitale toestellen. De belangrijkste beweging momenteel op dat vlak is wellicht die van de grafische en tactiele interfaces (touchscreens) naar spraakinterfaces. Denk maar aan spraakassistenten zoals Siri, waardoor we ook met onze stem in interactie kunnen gaan met een digitaal toestel. Hun status in Vlaanderen anno 2019 is er een van ‘spielerei met potentieel’. Eén op drie Vlamingen heeft al eens een spraakassistent gebruikt, bij 16 tot 34-jarigen is dat zelfs meer de helft. Het merendeel van wie het al eens gebruikt heeft, is er positief over. Deze technologie heeft echter veel meer in zijn mars, maar we moeten bij het implementeren zeker de attitudes van de burger in rekening blijven brengen.

Download het volledige rapport

Spraak assistentie
Eva Steenberghs

Eva Steenberghs