Net als bij onze smartphone passen we ook hier regeltjes toe

De Vlaming is bezorgd over zijn online privacy (61%). Dat merken we ook aan het stijgende aandeel Vlamingen dat zelf actie onderneemt om hun privacy te controleren. Zo passen ze steeds meer regeltjes toe, bijvoorbeeld bewust geen toegang meer verlenen tot bepaalde gegevens en gaan alsmaar meer Vlamingen de privacy voorwaarden lezen. 

Over het algemeen merken we dat Vlamingen een negatieve perceptie hebben over hoe bedrijven omspringen met hun persoonlijke gegevens.  65% stelt geen controle meer te hebben over welke informatie gebruikt en verzameld wordt en 73% beweert dat bedrijven niet transparant zijn over de data die ze verzamelen.

Download het volledige rapport

Privacy
Eva Steenberghs

Eva Steenberghs