Attitudes & vaardigheden

Ervaringen uit deze eerst digitaliseringsgolven

De snelle doorbraak van de smartphone, sociale media en andere internetdiensten (bv. Netflix) hebben vele veranderingen met zich meegebracht. Veranderingen die impact hebben op onze mediaconsumptie, maar ook op onze beleving van digitale technologie. De digitalisering is een goede zaak, maar voor sommigen komen de veranderingen te snel achter elkaar. Deze ervaringen tekenen onze attitudes omtrent digitale technologie, maar ook de perceptie van eigen digitale vaardigheden. 

Om met die paradoxale gevoelens om te gaan, doet de Vlaming ook meer aan zelfregulering. Hij gaat meer actie ondernemen om de controle in handen te houden en zo de negatieve impact van fake news, digibesitas of privacy te minimaliseren.

Download het volledige rapport

Attitude
Eva Steenberghs

Eva Steenberghs