Een kloof in onze bevolking op het vlak van AI-kennis en AI-perceptie.

Het aantal Vlamingen dat positief uitkijkt naar AI is gestegen naar 45% (2019), maar een even groot deel van Vlaanderen (46%) blijft twijfelend tegenover AI. Voor één op drie Vlamingen gaat nieuwsgierigheid naar de toepassingen en mogelijkheden van AI zelfs gepaard met een uitgesproken bezorgdheid om de negatieve impact die AI kan hebben.

Iets meer dan de helft stelt te weten wat AI inhoudt, maar slechts 25% van hen is er zeker van dat een spraakassistent zoals Siri een AI-toepassing is. Voor 44% van Vlaanderen is AI dus nog een nobele onbekende (en dus ook onbemind); en bij wie het denkt te kennen, is de kennis wellicht nog niet altijd volledig en correct. Om AI-toepassingen goed te implementeren als inclusieve maatschappij moeten we de burgers verder informeren en moet de industrie en het beleid een juist tempo vinden om deze innovaties te incorporeren.

Download het volledige rapport

AI
Eva Steenberghs

Eva Steenberghs