Artificiële Intelligentie

Positief over het potentieel van AI, maar zorgen om het onzichtbare karakter en ‘black box’-gehalte ervan

Artificiële intelligentie (AI) is voor veel Vlamingen een heel vaag begrip, ondanks de ruime media-aandacht. Zeker als we mensen vragen naar hun ervaringen met AI-toepassingen, merken we een opvallende discrepantie in de antwoorden. Op de vraag of ze ooit AI-toepassingen hebben gebruikt, antwoordt slechts 20% ‘ja’. Maar als we een aantal mogelijke toepassingen opsommen (een spraakassistent, slimme luidspreker of chatbot), dan antwoordt 44% dat ze het afgelopen jaar minstens één ervan hebben gebruikt. Dit wijst erop dat veel Vlamingen de term AI wel kennen, maar het aantal AI-toepassingen onderschatten. Dat is natuurlijk typisch voor AI, dat onzichtbaar op de achtergrond een natuurlijke interactie tussen mens en computer tot stand brengt.

Er zijn dubbel zoveel Vlamingen met een positieve mening over AI dan een negatieve. Maar aangezien AI voor velen een vaag begrip blijft, mag het niet verwonderen dat de grootste groep Vlamingen er eerder neutraal tegenover staat.

Drie op de tien Vlamingen voelt zich bij geen enkele AI-toepassing comfortabel. De breuklijn lijkt op 45 jaar te liggen: vooral wie ouder is dan 45 vindt AI problematisch.

Download het volledige rapport

Artificiële intelligentie infografiek

Voor bedrijven

Digitale Transformatie? It takes two to tango

Grootste conclusie van Digimeter 2018 is dat de consument een meer volwassen relatie aan het uitbouwen is met zijn digitale partner. It takes two to tango; de consument verwacht dus ook van jullie, de bedrijven die digitale oplossingen op de markt brengen, dat hij als volwaardige gesprekspartner wordt betrokken bij jullie nieuwe digitale innovaties.

Het succes van de evoluties naar een AI- en datagedreven economie hangen in belangrijke mate af van het vertrouwen van de consument in de technologie en de bedrijven achter die technologie. De Digimeter toont in ieder geval aan dat het met dat eerste vrij positief is gesteld. Slechts 10% heeft geen vertrouwen in de technologie en 2/3 van de consumenten zien duidelijke voordelen.

Meer dan ooit kunnen transparant datagebruik en transparante businessmodellen een differentiërende factor zijn in het digitale speelveld. Wij blijven in ieder geval de vinger aan de pols houden wat betreft attitudes t.o.v. AI en datagedreven producten en diensten. Enerzijds via de Digimeter en anderzijds door het opzetten van gebruikerstesten in reële context voor die next-generation digitale oplossingen. Zo kunnen consumenten en bedrijven in alle transparantie samen de voordelen van digitale technologie verder ontdekken en uitdiepen.

Is jouw bedrijf ook bezig met digitale innovatie? Hebben jullie een idee, eerste prototype of bijna-marktklaar product, maar mis je nog real life feedback van jullie potentiële eindgebruikers? Neem contact op met Olivier Rits

Lieven de marez

Prof. Dr. Lieven De Marez

Head of imec - Ghent University - MICT

Olivier Rits

Olivier Rits

Program Manager imec.livinglabs