/COVID-19

COVID-19

Met de COVID-19 pandemie heeft imec verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van de imec-medewerkers te beschermen en om de impact op de continuïteit van imec, op onze activiteiten, ons onderzoek en onze samenwerking met partners te beperken. We willen benadrukken dat imec zich verder zal blijven inzetten om zijn rol te blijven vervullen als een wereldwijd R&D-centrum en innovatiepartner.

Aan alle bezoekers

Zelfcontrole: veiligheidsmaatregel tijdens de COVID-19 pandemie

heartbeat

We willen u informeren dat we, uit zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en alle andere mensen in de imec gebouwen tijdens de COVID-19 pandemie, verschillende veiligheidsmaatregelen hebben geïmplementeerd in imec. Een van deze maatregelen is dat we mensen vragen om een zelfcontrole uit te voeren voordat ze naar imec komen.

We leggen de uitkomst van deze zelfcontrole niet vast, maar we vragen u wel om dit beleid in ieders belang te respecteren.

document

We vragen u het volgende te controleren:

 • U vertoont geen van de volgende symptomen:
  • Koorts
  • Hoesten
  • Verkoudheid
  • Luchtwegeninfectie
  • Koude rillingen
  • Kortademigheid
 • U bent niet blootgesteld aan een verhoogd risico (COVID-19 patiënt).
 • U hebt niet gereisd via een hoog risico land
 • U woont niet bij een zorgverlener voor COVID-19 patiënten...
 • U heeft geen nauw contact gehad met mensen die symptomen van luchtwegeninfecties en/of koorts hebben.

Wij vragen niet om de uitkomst van deze zelfcontrole, maar door u te registreren bij de registratiebalie verklaart u dat u de zelfcontrole heeft uitgevoerd en voldoet aan de eisen om toegang te krijgen tot de imec gebouwen.

information

We willen u bedanken voor uw medewerking aan onze inspanningen om onze medewerkers en alle andere mensen in imec te beschermen. Mocht u vragen hebben over de procedure, aarzel dan niet om prevention@imec.be te contacteren. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke privacy, kunt u contact opnemen met de privacy afdeling van imec via privacy@imec.be of raadpleeg onze privacyverklaring op onze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens via https://www.imec-int.com/en/privacy-statement.

Landen en regio's met een hoog risico

Uit zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en alle andere mensen in de imec gebouwen tijdens de COVID-19 pandemie, laat imec geen bezoekers* (Belgische residenten en niet-residenten)* die terugkeren naar België na een verblijf van minstens 48 uur in een rode of oranje zone (kijk op https://diplomatie.belgium.be/en) tenzij ze minstens 7 dagen in quarantaine verbleven en een COVID-19 test hebben gedaan op de 1ste dag na aankomst voor Belgische residenten of binnen 72 uur voor het binnenkomen van België voor niet-residenten en op de 7de dag na aankomst en een negatieve test kunnen voorleggen max. 72 uur voor aankomst bij imec.

Imec-medewerkers mogen ook niet op zakenreis gaan.

We vragen onze bezoekers en medewerkers om te kijken op volgende links voor het laatste reisadvies binnen Europa en voor wereldwijde reizen.

*”Assignees” worden niet als bezoekers beschouwd en zijn welkom om in de imec gebouwen te werken. Zij volgen het reisbeleid van de imec medewerker.

Succesvol omgaan met de pandemie: inzet van technologie en kennis

Imec zou imec niet zijn als het zijn kennis en technologie niet zou inzetten voor de aanpak van de wereldwijde pandemie. Het meest zichtbaar was waarschijnlijk de aankondiging van de ontwikkeling van een SARS-CoV-2-test om positieve gevallen te identificeren en in minder dan vijf minuten te bevestigen of iemand besmettelijk is. De baanbrekende aanpak zal gebruik maken van virusdeeltjes in uitgeademde lucht voor snelle, gemakkelijke, comfortabele en grootschalige sneltesten. Imec werkt samen met het UZ Leuven voor de klinische validatie van de oplossing en met Brussels Airport voor het testen van de functionele prototypes.

COVID test imec

Conceptuele weergave van imecs plannen voor het ontwikkelen van een betrouwbare en niet-invasieve COVID-sneltest.

Maar ook indirect draagt imec-technologie bij aan de aanpak van de pandemie en de gevolgen ervan. Bijvoorbeeld dankzij de samenwerking met Lopos, een spin-off van imec en de Universiteit Gent, die de SafeDistance wearable commercialiseert die medewerkers helpt om de richtlijnen voor social distancing te volgen door middel van een geluids- of trilalarm. De wearable garandeert privacy door afstand te meten zonder gegevens te loggen of op te slaan. In een gelijkaardige context werkte imec ook samen met Romware voor de ontwikkeling van hun wearable die de veiligheid garandeert van werknemers in industriële omgevingen. Dankzij enkele aanpassingen kan de Romware Covid Radius nu ook bijdragen tot het voorkomen van corona-besmettingen op de werkplek.

Daarenboven zijn enkele onderwerpen niet specifiek opgestart vanwege de pandemie, maar bieden er wel een antwoord op. Bijvoorbeeld de lancering van een nieuwe spin-off genaamd CrowdScan. Als spin-off van imec en de Universiteit Antwerpen ontwikkelde CrowdScan een systeem om mensenmassa’s in realtime te meten met behulp van een draadloos sensornetwerk en zonder gebruik te maken van camerabeelden, mobiele telefoongegevens of andere privacygevoelige informatie. Toen de COVID-19-crisis uitbrak, besefte CrowdScan onmiddellijk de toegevoegde waarde van de technologie om de samenleving te helpen zich aan te passen aan de nieuwe regels voor social distancing. In mei werd een succesvol proefproject gestart om de grootte van groepen te meten op een brug en een straat in de buurt van het MAS-museum in Antwerpen. Ook helpt de CrowdScan-technologie voor het meten van de drukte in steden als Gent.
Een andere bestaande activiteit die plots relevanter werd, was het i-Learn-programma dat imec coördineert. Het werd in september 2019 door de Vlaamse overheid gelanceerd om gepersonaliseerd digitaal leren in het Vlaamse onderwijs te ondersteunen. Toen basisscholen en middelbare scholen in maart 2020 plots moesten overstappen op afstandsonderwijs, lanceerde het i-Learn-consortium snel een tijdelijk online platform “Onderwijs gaat viraal” met gratis beschikbare digitale tools. De verzamelde tools kregen inmiddels een permanentere locatie dankzij een kennisoverdracht aan KlasCement.

Tot slot zette imec ook zijn kennis en netwerk in voor de campagne Vlaanderen helemaal digitaal. Deze taskforce bracht alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter konden doen werken in kaart, stemde die onderling af en zorgde voor de nodige promotie. En maakt professor Pieter Ballon, verbonden aan SMIT (een imec-onderzoeksgroep aan de VUB), deel uit van een tweede relancecomité dat maatschappelijke kwesties zoals psychisch welzijn, armoedebestrijding, cultuur, onderwijs, digitalisering, e.a. tijdens en na de coronacrisis behandelt.

 

Succesvolle aanpak van de pandemie: snelle aanpassing van de werkomgeving en recordstatistieken in de imec-cleanrooms

Zoals waarschijnlijk elk bedrijf wereldwijd, moest ook imec zijn manier van werken snel aanpassen en bijvoorbeeld overschakelen naar online interacties voor de talrijke en belangrijke ontmoetingen tussen collega's en met partners. Een bewijs van de flexibiliteit en toewijding waarmee de imec-onderzoekers deze nieuwe realiteit hebben omarmd, is hun grote aantal bijdragen aan topconferenties, zoals te vinden is in de categorie over internationale erkenning.
De imec-cleanrooms bleven wel de hele tijd operationeel. Terwijl heel België in maart-april en opnieuw vanaf november in een strikte lockdown terechtkwam, slaagden de operationele teams van imec er niet alleen in om deze geavanceerde infrastructuur op elk moment draaiende te houden, maar realiseerden ze zelfs record-output. In vergelijking met 2019 was er een toename van 10% in verwerkte aantallen en output. Een uitstekende prestatie, aangezien de de cleanrooms een van de belangrijkste onderscheidende factoren zijn voor de geavanceerde onderzoeksstrategie van imec op het gebied van halfgeleiders.

Om de interactie met de partners te vrijwaren transformeerden de imec-technologiefora (ITF) met succes in inspirerende virtuele alternatieven. Wat – misschien zelfs enigszins verrassend – leidde tot een bijna systematische verdubbeling in aantal deelnemers als voor hun fysieke equivalenten in 2019. Minstens zo belangrijk was de feedback van deelnemers die leerde dat imec veel van de dynamiek van fysieke conferenties wist vast te leggen; zoals stands, demo's, één-op-ééngesprekken en matchmaking. Sommige deelnemers zeiden zelfs dat ITF veruit het beste virtuele evenement was dat ze hadden bijgewoond en dat het een echt immersieve ervaring was.

Nu het er niet naar uitziet dat op korte termijn alles weer terug zal keren naar het oude, zijn deze inspanningen en resultaten bemoedigend om het noodzakelijke niveau van verbondenheid te bewaken in de overgangsperiode die voor ons ligt, zowel binnen de imec-organisatie als met de onderzoekspartners.